Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Οι εξετάσεις για το συγκεκριμένο πτυχίο χωρίζονται σε δύο «επίπεδα». Το πρώτο (Fit in Deutsch 1) απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών, ενώ το δεύτερο (Start Deutsch 1) απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερα των 16 ετών.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πτυχίων έχουν την δυνατότητα:

 • Να συνεννοηθούν σε απλές, καθημερινές περιστάσεις, με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και καθαρά

 • Να κατανοούν τις σημαντικότερες πληροφορίες σε σύντομα γραπτά μηνύματα, αγγελίες, περιγραφές, επιστολές και απλά δημοσιογραφικά κείμενα.

 • Να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, να συζητούν για οικεία, καθημερινά θέματα και να διατυπώνουν συνηθισμένες παρακλήσεις, προτροπές ή ερωτήσεις.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος καλείται:

 • Να διαβάσει και να κατανοήσει τρία απλά, καθημερινά κείμενα. Με τις ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση καθώς και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών.

 • Να ακούσει τρία απλά κείμενα και να απαντήσει στις ασκήσεις με σκοπό την γενική και λεπτομερή ακουστική κατανόηση. Τα θέματα προέρχονται από την καθημερινή ζωή.

 • Να απαντήσει σε ένα e-mail ενός φίλου απαντώντας σε τρεις απλές ερωτήσεις, για να διαπιστωθεί η παραγωγή γραπτού λόγου.

Η διάρκεια της παραπάνω εξέτασης ορίζεται στα 90 λεπτά.

Η εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει τον εαυτό του, ενώ στο δεύτερο να κάνει διάλογο για ένα από καθημερινό θέμα με τους εξεταστές.

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 15 λεπτά.

Οι εξετάσεις για το συγκεκριμένο πτυχίο χωρίζονται σε δύο «επίπεδα». Το πρώτο (Fit in Deutsch 2) απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 12 έως 16 ετών, ενώ το δεύτερο (Zertifikat A2) απευθύνεται σε άτομα μετά το 16 έτος.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πτυχίων έχουν την δυνατότητα:

 • Να συνεννοηθούν σε απλές, καθημερινές περιστάσεις, με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και καθαρά

 • Να αντλούν τις σημαντικότερες πληροφορίες σε σύντομα γραπτά μηνύματα, αγγελίες, περιγραφές, επιστολές και απλά δημοσιογραφικά κείμενα.

 • Να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στα πλαίσια μιας συνομιλίας και να απαντούν ερωτήσεις που τους αφορούν, να συζητούν θέματα όπως η καταγωγή τους, η εκπαίδευσή τους, το περιβάλλον τους, οι άμεσες ανάγκες τους.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος καλείται:

 • Να διαβάσει και να κατανοήσει τρία απλά, καθημερινά κείμενα. Με τις ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση καθώς και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών.

 • Να ακούσει τρία απλά κείμενα και να απαντήσει στις ασκήσεις με σκοπό την γενική και λεπτομερή ακουστική κατανόηση. Τα θέματα προέρχονται από την καθημερινή ζωή.

 • Να απαντήσει σε ένα e-mail ενός φίλου απαντώντας σε τρεις απλές ερωτήσεις, για να διαπιστωθεί η παραγωγή γραπτού λόγου.

Η διάρκεια της παραπάνω εξέτασης ορίζεται στα 90 λεπτά.

Η εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει τον εαυτό, ενώ στο δεύτερο του και να κάνει έναν διάλογο με τον συνυποψήφιό του.

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 15 λεπτά.

Οι εξετάσεις για το συγκεκριμένο πτυχίο χωρίζονται σε δύο «επίπεδα». Το πρώτο (Zertifikat B1) απευθύνεται εφήβους μετά το 12 έτος, ενώ το δεύτερο (Zertifikat Β1) απευθύνεται σε άτομα μετά το 16 έτος.Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του είναι αυτόνομος χρήστης της γερμανικής γλώσσας.

Με την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας B2, ο κάτοχος έχει την δυνατότητα να δώσει εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας TestDaf. Κατακτώντας βαθμολογία 4 ή 5 εξασφαλίζει την είσοδο σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πτυχίων έχουν την δυνατότητα:

 • Να κατανοήσουν στις σημαντικότερες πληροφορίες, εφόσον ο συνομιλητής τους χρησιμοποιεί την επίσημη καθομιλουμένη και μπορούν να συνεννοηθούν για θέματα που αναφέρονται στην εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο τους κ.λπ.

 • Να αντεπεξέλθουν στις περισσότερες καταστάσεις που προκύπτουν κατά την διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.

 • Να εκφράζονται με απλό και συνεκτικό τρόπο για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.

 • Να περιγράφουν εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, ελπίδες, στόχους, καθώς επίσης να παραθέτουν και να αιτιολογούν τις απόψεις τους.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος καλείται:

 • Να διαβάσει και να κατανοήσει τρία διαφορετικά κείμενα, προερχόμενα από blogs, ηλεκτρονικά μηνύματα, δημοσιογραφικά άρθρα, αγγελίες ή γραπτές οδηγίες. Με τις ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση καθώς και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών.

 • Να ακούσει διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις, μέρος ενός διαλόγου και ανακοινώσεις και να απαντήσει στις ασκήσεις με σκοπό την γενική και λεπτομερή ακουστική κατανόηση.

 • Να είναι σε θέση να γράψει προσωπικές ή επίσημες επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα ή να διατυπώνει γραπτώς την άποψή του για διάφορα θέματα καθώς και να μπορεί να την στηρίξει με επιχειρήματα.

Η διάρκεια της παραπάνω εξέτασης ορίζεται στα 165 λεπτά.

Η εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο ο υποψήφιος καλείται να συνομιλήσει με τον συνυποψήφιό του για ένα καθημερινό θέμα π.χ. ταξίδια, απαντώντας σε ερωτήσεις, εκφράζοντας την άποψη του και κάνοντας προτάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζει ένα θέμα από την καθημερινή ζωή και απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις.

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 15 λεπτά.

Οι εξετάσεις για το συγκεκριμένο πτυχίο χωρίζονται σε δύο «επίπεδα». Το πρώτο (Zertifikat B2) απευθύνεται εφήβους μετά το 14 έτος, ενώ το δεύτερο (Zertifikat Β2) απευθύνεται σε άτομα μετά το 16 έτος.Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πτυχίων έχουν την δυνατότητα:

 • Να κατανοήσουν κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις πάνω στον δικό τους ειδικό τομέα.

 • Να συνεννοηθούν με ευχέρεια με άτομα που έχουν ως μητρική τους γλώσσα την Γερμανική, καθιστώντας την συνομιλία φυσική και απρόσκοπτή.

 • Να διατυπώσουν τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, να εξηγεί την θέση του σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος καλείται:

 • Να διαβάσει διαφόρων ειδών κείμενα όπως για παράδειγμα αγγελίες, αποσπάσματα από καταλόγους, κείμενα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και καλείται να επεξεργασθεί διάφορες ασκήσεις καθώς και να συμπληρώσει τις λέξεις ενός κειμένου που λείπουν.

 • Να ακούσει συνομιλίες και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και βάση αυτών να επεξεργαστεί ασκήσεις και ερωτήσεις.

 • Να εκφράσει γραπτά την άποψη του για ένα δημοσιογραφικό άρθρο καθώς και να διορθώσει μια επιστολή.

Η διάρκεια της παραπάνω εξέτασης ορίζεται στα 165 λεπτά.

Στην εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου ο υποψήφιος καλείται αρχικά να συστηθεί και στην συνέχεια να παρουσιάσει σύντομα ένα θέμα για 3 λεπτά μέσω μίας εικόνας ή μιας στατιστικής και να κάνει σύντομο διάλογο με τον συνυποψήφιό του με σκοπό την επίλυση ενός ζητήματος αναπτύσσοντας τα επιχειρήματα του και καταλήγοντας σε μια κοινά αποδεκτή λύση.

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 15 λεπτά.

Το επίπεδο C1 απευθύνεται σε άτομα που έχουν το πτυχίο Β2 ή που έχουν γνώσεις Γερμανικών σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.Οι εξετάσεις για το συγκεκριμένο πτυχίο χωρίζονται σε δύο «επίπεδα». Το πρώτο απευθύνεται εφήβους μετά το 14 έτος, ενώ το δεύτερο απευθύνεται σε άτομα μετά το 16 έτος.Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.

Με την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας C1, ο κάτοχος έχει την δυνατότητα να δώσει εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας TestDaf. Κατακτώντας βαθμολογία 4 ή 5 εξασφαλίζει την είσοδο σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πτυχίων έχουν την δυνατότητα:

 • Να καταλαβαίνουν ένα ευρύ φάσμα εκτενών και δύσκολων κειμένων και να αντιληφθούν τα νοήματα που υπονοούνται.

 • Να εκφρασθούν με αυθορμητισμό και ευχέρεια, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν συχνά τις κατάλληλες λέξεις.

 • Να εκφράζονται με απλό και συνεκτικό τρόπο για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.

 • Να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και ευέλικτα την γερμανική γλώσσα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές τους.

 • Να εκφράσουν εκτενώς και με σαφήνεια την άποψη τους πάνω σε σύνθετα θέματα χρησιμοποιώντας σωστά δομημένο λόγο.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος καλείται:

 • Να διαβάσει κείμενα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και εκθέσεις. Στις αντίστοιχες ασκήσεις αποδεικνύετε ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις εκτενών κειμένων, αποδίδοντας μεταξύ των άλλων το νόημα επιλεγμένων τμημάτων τους.

 • Να ακούσει συνομιλίες, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, συνεντεύξεις ή ραδιοφωνικά κείμενα, να κρατήσει σημειώσεις καθώς και να αντιστοιχίσει φράσεις.

 • Να εκφράσει γραπτά και εκτενώςτην άποψη του πάνω σε ένα θέμα, συντάσσοντας ένα καλά δομημένο κείμενο. Συνήθως η πληροφορίες δίνονται με την μορφή γραφήματος.

Η διάρκεια της παραπάνω εξέτασης ορίζεται στα 190 λεπτά.

Στην εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου ο υποψήφιος καλείται αρχικά να εκφράσει την άποψή του για το περιεχόμενο ενός σύντομου κειμένου. Στην συνέχεια συζητάει με τον συνομιλητή του για να λάβουν από κοινού μια απόφαση ή να βρουν κάποια λύση.

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 15 λεπτά.

Grosses Deutsches Sprachdiplon

Το επίπεδο C2 απευθύνεται σε άτομα που έχουν το πτυχίο C1 ή που έχουν άριστες γνώσεις Γερμανικών. Στις εξετάσεις για το συγκεκριμένο πτυχίο μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους.

Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει γλωσσικές γνώσεις σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο.

Η απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής χωρίς εξετάσεις σε γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτατα ιδρύματα. Τόσο στην Ελλάδα, όσο από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας καθώς και σε πολλά άλλα μέρη αναγνωρίζεται ως πιστοποιητικό για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας.

Νομικό πλαίσιο για τις γλωσσικές εξετάσεις στα Γερμανικά οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε ανώτατα γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (RO-DT)

Επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών – ΕΟΠΠΕΠ

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πτυχίων έχουν την δυνατότητα:

 • Να κατανοούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια όλα όσα διαβάζουν και ακούν στα Γερμανικά.

 • Να συνοψίζουν πληροφορίες από διάφορες γραπτές ή προφορικές πηγές και να τις αποδίδουν σε ένα κείμενο με συνοχή, επιχειρήματα και επεξηγήσεις.

 • Να εκφράζουν αυθόρμητα , με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια ακόμα και τις λεπτές αποχρώσεις των εννοιών που περιέχονται σε σύνθετα θέματα.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος καλείται:

 • Να διαβάσει κείμενα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, ρεπορτάζ, αγγελίες και να επεξεργάζεται κάθε φορά διαφορετικές ασκήσεις. Επίσης να κατανοεί κείμενα χωρίς καμία δυσκολία ακόμα κι αν έχουν σύνθετο νόημα και γλωσσικά αφηρημένες έννοιες καθώς και να αντιλαμβάνεται νοήματα που υπονοούνται.

 • Να ακούσει εκπομπές και ρεπορτάζ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανεπίσημες συνομιλίες ή συνεντεύξεις με ειδικούς επιστήμονες σε φυσιολογική ροή ομιλίας και ταυτόχρονα να επεξεργάζεται διάφορες ασκήσεις πάνω σε αυτά που ακούει.

 • Να παραφράσειαποσπάσματα μιας σύντομης εισήγησης κάνοντας όλες τις απαραίτητες γραμματικές και συντακτικές αλλαγές και να συντάξει ένα κείμενο σε μορφή επιστολής αναγνώστη ή κριτικής βιβλίου πάνω σε ένα γενικό θέμα ή σε ένα θέμα που έχει σχέση με την λογοτεχνία. Το κείμενο πρέπει να είναι καλά δομημένο και να έχει το ανάλογο ύφος.

Η διάρκεια της παραπάνω εξέτασης ορίζεται στα 195 λεπτά.

Στην εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου ο υποψήφιος καλείται αρχικά να κάνει μια σύντομη διάλεξη για ένα σύνθετο θέμα και να είναι σε θέση να παραθέτει επιχειρήματα και επεξηγήσεις όταν του γίνονται ερωτήσεις. Στη συνέχεια με αφορμή ένα άλλο θέμα συζητάει με τον συνομιλητή του τα υπέρ και τα κατά, υποστηρίζει την άποψή του, προβάλει αντεπιχειρήματα με σκοπό να πείσει τον συνομιλητή για την ορθότητα των απόψεών του.

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 15 λεπτά.