Δωρεάν μαθήματα

Δωρεάν μαθήματα

Δωρεάν μαθήματα

Δωρεάν το 1ο μάθημα

Εφόσον αποφασίσατε πως ήρθε η ώρα να μάθετε ή να βελτιώσετε τα Γερμανικά σας, εμείς βρισκόμαστε δίπλα σας και σας παρέχουμε δωρεάν το πρώτο μάθημα.

Έτσι λοιπόν έχουμε αρχικά την δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα και από κοντά. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ένα μικρό τεστ με σκοπό να διαπιστώσουμε από κοινού σε ποιο γλωσσικό επίπεδο βρίσκεστε. Τέλος, ανάλογα πάντα με την ηλικία αλλά και το επίπεδο, θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την ύλη που θα διδαχθείτε κατά την διάρκεια των μαθημάτων καθώς και την μεθοδολογία μας.

Η ενημέρωση μετά από κάθε διδακτική ώρα για την πορεία σας ή την πορεία του παιδιού σας θεωρείται από εμάς δεδομένη.