Ολιγομελή Τμήματα

Ολιγομελή Τμήματα

Ολιγομελή Τμήματα

Δεν είναι λίγοι οι μαθητές (οποιασδήποτε ηλικίας) που αναζητούν «παρέα» στην εκμάθηση. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ολιγομελών τμημάτων (έως 3 μαθητές), με κύριο κριτήριο την ομοιογένεια.

Με τα ολιγομελή τμήματα έχετε την δυνατότητα να αποκομίσετε όλα τα οφέλη του εξατομικευμένου ιδιαίτερου μαθήματος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουμε:

  • Περισσότερα ερεθίσματα μεταξύ μαθητών.

  • Ομαδική εργασία.

  • Συναγωνισμός μεταξύ των μαθητών καθώς παρασύρονται από την καλή απόδοση των υπολοίπων.

Η δημιουργία ολιγομελών τμημάτων σε επαγγελματικούς χώρους βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση του επαγγελματικού χρόνου των μαθητών-εργαζομένων.

Θέλω να μάθω περισσότερα