Γιατί είναι απαραίτητα τα διπλώματα;


Αυτοί που δίνουν καλή εκπαίδευση στα παιδιά, πρέπει να τιμώνται περισσότερο από εκείνους που τα γέννησαν, γιατί οι γονείς τους έδωσαν μόνο τη ζωή, οι παιδαγωγοί όμως τους έμαθαν την τέχνη του ευ ζην.

Αριστοτέλης

Αυτό που καταφέρνει κανείς αποκτώντας διπλώματα σε μια ξένη γλώσσα είναι αρχικά να πιστοποιήσει τις γνώσεις του.

Όταν αναφερόμαστε σε παιδιά και εφήβους η απόκτηση ενός διπλώματος αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους καθώς και την διάθεσή τους να συνεχίσουν δυναμικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Ως ενήλικες με την απόκτηση των διπλωμάτων της ξένης γλώσσας αποδεικνύουμε σε τρίτους εγγράφως το επίπεδο γνώσεων που κατέχουμε σε αυτή την γλώσσα.

Πρακτικά όμως σε τι χρησιμεύει η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας;

Η γνώση των ξένων γλωσσών είναι πολύ χρήσιμο εφόδιο για τον καθένα. Με ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μπορούμε να αποδείξουμε σε κάποιον άλλον, ή ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό, το ποσό καλά γνωρίζουμε μια γλώσσα και αποτελεί κύριο προσόν και για επαγγελματική αποκατάσταση (είτε στο εσωτερικό της χωράς μας είτε στο εξωτερικό), όσο και για την είσοδο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστήμιων.

Στη σημερινή αγορά εργασίας, και ειδικά σε εταιρείες με σημαντικές διεθνείς δραστηριότητες δεν επαρκεί ένας υποψήφιος να γνωρίζει μονό καλά μια ξένη γλώσσα. Στην πραγματικότητα οι εταιρίες αναζητούν κάποια βασικά προσόντα αλλά αναζητούν και αλλά στοιχειά στους υποψήφιους εργαζομένους που θα κάνουν τη διαφορά. Ένα από αυτά, με αρκετά́ μεγάλη σημαντικότητα, είναι η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας.

Στον ακαδημαϊκό χώρο πολλοί φοιτητές στις μέρες μας συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητικού πληθυσμού μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Πρόγραμμα Erasmus), όπου πιθανώς μπορούν να κερδίσουν μια υποτροφία και φυσικά καλούνται να γνωρίζουν πολύ καλά την γλώσσα της χώρας που θα τους φιλοξενήσει για σπουδές. Επομένως πρέπει να μπορούν με κάποιο τρόπο να αποδείξουν το επίπεδο των γνώσεων τους στη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα.

Συμπερασματικά θα ήθελα να τονίσω πως τελικά η απόκτηση των διπλωμάτων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα είναι μεγάλης σημασίας για τον ίδιο προσωπικά καθώς και για το μέλλον του, τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.